خدمات ما

plug-free-img.png

شرکت کارمانیا ولتاژ

lighting-free-img.png

۱- طراحی ، تأمین تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی پستهای فشار قوی برق تا سطح ۴۰۰ کیلوولت

wiring-free-img.png

۲- طراحی ، تأمین تجهیزات ، نصب و احداث خطوط فشار قوی برق تا سطح ۴۰۰ کیلوولت

led-free-img.png

۳- طراحی ، تامین تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی پستهای سیار و مدولار فشار قوی برق تا سطح ۲۳۰ کیلوولت

insurance-free-img.png

۴- اجرای کلیه پروژه های برق صنعتی شامل نصب، تست ، کابل کشی ، لوازم تجهیزات ابزار دقیق ، کنترل (DCS) و اتوماسیون صنعتی

lighting-free-img.png

۵- سرویس ، تعمیر و نگهداری از پستها و خطوط فشار قوی برق تا سطح ۴۰۰ کیلو ولت

wiring-free-img.png

۶- انجام کلیه پروژه های ساختمانی زیر بنایی شبکه های قدرت شامل اجرای بخش ساختمانی و فونداسیون خطوط و پستهای فشار قوی

led-free-img.png

۷- بهینه سازی و نوسازی پستها و خطوط فشار قوی برق تا سطح ۴۰۰ کیلوولت

insurance-free-img.png

۸- طراح و سازنده انواع تابلوهای برق صنعتی شامل فشار ضعیف و متوسط و پستهای کمپکت

به بالای صفحه بردن